NL

EN

Stortingen kunnen gebeuren op het rekeningnummer van Koninklijke Chorale Caecilia, BE56 4097 5680 8188 met als vermelding: naam /ondersteuning 2018.

Beste Muziekliefhebber,

 

Mede dankzij uw ondersteuning is 2017 voor deCHORALE een memorabel jaar geworden. De IXe van Beethoven in Vorst Nationaal, de Carmina Burana in de Queen Elisabeth Hall, de première van Symphony of Trees in Ieper en het Requiem van Giuseppe Verdi hebben ons palmares rijkelijk aangevuld.

Ook in 2018 wil deCHORALE uw liefde voor muziek met passie en overtuiging kleuren.

 

De toon voor het komende seizoen is alvast gezet met de muzikale verrassing van deCHORALE op de nieuwjaarsreceptie van de haven van Antwerpen.

Het programma voor 2018 klinkt veelbelovend. Als voorjaarsconcert vertolkt deCHORALE de bewogen Johannes-Passion van Bach in Antwerpen en Brugge.

In het najaar wordt op zondag 11 november 2018 in de Queen Elisabeth Hall van Antwerpen de wapenstilstand, dag op dag 100 jaar geleden, muzikaal herdacht. deCHORALE brengt het aangrijpende Requiem van Mozart, naast Eternal Light van Howard Goodall, In Exile van L. De Vocht en tot slot, in première, zowel de Belgische als de Engelse versie van de Last Post.

 

Om al die vocale hoogtepunten te kunnen realiseren wordt wekelijks hard gewerkt door meer dan 120 zangers, professioneel begeleid door een zangcoach, een repetitor en onze dirigent Paul Dinneweth die de muzikaliteit steeds hoger tilt.

U begrijpt het al: financiële steun daarbij is onontbeerlijk. We doen hierbij een oproep aan al onze sympathisanten, ere- en beschermleden, sponsors en mecenae, om ook in 2018 mee hun schouders te zetten onder het artistiek project van deCHORALE.

Hiernaast vindt u het overzicht van de brede waaier aan sponsorformules en een intekenformulier waarop u uw keuze kenbaar kan maken.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw zeer gewaardeerde steun.

Met muzikale groeten, mede namens het bestuur,

Karel Van Cauwenberghe